http://feeds.tv2.dk/nyhederne_seneste/rss

25. jan. 2022
Erfaringer fra 2021 viste at 55 pct. af de ducktubes som indgik i en undersøgelse, igangsat af Water Fowlers Network, leverede et kuld ællinger.
24. jan. 2022
Fremover skal alle væsentlige dele af et våben registreres i forbindelse med ansøgning om våbentilladelse.
24. jan. 2022
Jagtforeninger kan søge om kompensation for økonomiske tab forårsaget af Covid-19. Der er ansøgningsfrist den 7. marts 2022.
21. jan. 2022
Rotter er no go på det ca. 12 ha store Hou Røn, som er et af statens vildtreservater. Hou Strandjagtforening har påtaget sig opgaven at bekæmpe de små gnavere.
21. jan. 2022
Den danske jagtfotograf Aske Rif Torbensens smukke og anderledes billede af et flået fasanbryst er udvalgt blandt de fem finalister i amerikansk jagtfotokonkurrence.

186525589_1029694020894644_4018655865782117676_n.jpg186468652_2041797029285312_6163661558134837222_n.jpg243158173_1973534266158430_7326837938015395516_n.jpg

Generalforsamlinger, møder og kurser

Generalforsamling 2019

20191107_194018.jpg

Kl. 18.00 spiste vi en gang stegt flæsk med persillesovs.

Referat for generalforsamling 2019 i Vejle Ådals Jagtforening.

Formanden bød velkommen til 27 fremmødte medlemmer til spisningen, senere kom 1 medlem yderligere til mødet kl. 19.30.

  1. Valg af dirigent, Jens V. Kjellerup blev foreslået og valgt.
  2. Beretning af formanden om foreningens aktiviteter. I februar blev der afholdt 2 rævereguleringsjagter, et i Egtved området og et i Filskov. Deltager antallet var ca. 25 personer hvert sted. Dette var vores første år med samarbejdet med Filskov jagtforening. Til februar vil vi igen arrangere 2 rævereguleringsjagter (Tovholder Kim Jeppesen). 16. maj havde vi bukkepral i Vingsted, vi var vært med rundstykker og kaffe. Journalisten fra Egtved Posten kom og skrev et godt stykke til VAF og lokalavisen.

I riffelafdelingen var sket følgende. 12 havde deltaget i riffel stævnet i Borris, hvor der konkurreres i skydning til dyreskiver på forskellige afstande. 10 havde været til elgmærke skydning i Ørre. 5 var til kvalifikationsskydning i Måde. Vi har afholdt riffelpokalskydning. Vi har i år lejet færre baner i Vingsted pr. gang. Dette har betydet at andre foreninger har været på banen samtidig, og instruktørerne var kommet på ekstra arbejde med hensyn til sikkerheden på banerne.

I flugtskydningsafdelingen var sket følgende. Vi har deltaget med 2 hold i holdskydningen. Vores oldboys hold deltog i kvalifikationsskydningen i Skrydstrup. Vi har afholdt vores årlige pokalskydning.

Antal medlemmer i vores jagtforening er 398.

Efter beretningen talte vi om tiltag til flere aktiviteter mm. Evt. købe vildtkameraer (vedrørende større mårhunde bestande). Tema/foredrag om f.eks. partering af kronhjort. Tema aften om mårhund. Om evt. opstart med hundetræning, der vil nok være et stort behov. Også familieaktiviteter efterspørges.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab af kassereren (Ejnar Askholm). Årets overskud 11.000 kr.
  2. Fastlæggelse af kontingent, der blev vedtaget uændret kontingent.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg Preben Jensen, Bjarne Jensen og Ejnar Askholm (ønsker ej genvalg). Valgt blev Preben Jensen og Bjarne Jensen begge genvalgt, nyvalgt Henning Bisgård og Tom Ødstedgaard. Nu er der i alt 6 i bestyrelsen.
  4. Valg af suppleanter. Første suppleant, nyvalgt Erik Johansen
  5. Valg af revisorer. Gorm Heiwald ønskede ikke genvalg. Klaus G. Jespersen genvalg og nyvalg til Bjarne Engbjerg-Pedersen. Revisor suppleant, Kim Johansen ønskede ikke genvalg. Torben Jørgensen genvalg og nyvalg til Flemming Petersen.
  6. Eventuelt. Tak til vores piger, som fik en erkendtlighed for deres store indsats i klubhuset mm.

En opfordring til alle medlemmer som ikke har deres mobilnummer registreret hos DJF´s hjemmeside, til at blive registreret/opdateret, så vi derigennem kan informere ud via sms kæden.

20191107_194012.jpg

Vi talte om, at vi skulle have nogle på kursus i Vejle kommunes regnskabssystem, som bruges af mange foreninger.

 

Tak til Jens for et godt møde med god ro og orden.

 

 

 

 

Jeppesens Bygs vandrepokaler skulle uddeles for årets flotteste og mindste danske buk. Lars Thomsen fik pokal for den mindste, og Erik Johansen for den flotteste.

 

Mødet sluttede ca. kl. 22.00. Bestyrelsen holdt derefter et kort møde, hvor vi aftalte en bestyrelsesmøde til torsdag 14. november, hvor vi konstituerer os.

 

Referent: JK.

Referat godkendes hermed:

 Preben F. Jensen                                                                              Rune M. Frandsen

 

 

Jakob Kjøngerskov                                                                          Henning Bisgaard

 

 

 Bjarne Jensen                                                                                       Tom Ødstedgaard

 

 

Dirigent Jens V. Kjellerup

 

20191107_194027 (002).jpg

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/