http://feeds.tv2.dk/nyhederne_seneste/rss

21. okt. 2020
I næste nummer af Jæger kan du læse skydebrilletesten, hvor en række skydebriller står for skud. Alle består, så du skal blot afgøre, hvilke briller du bedst kan lide!
20. okt. 2020
Trods forsinkelser pga. corona kan nu også gravsøgende hunde i det nordjyske oplæres under optimale forhold. Det er det andet center ud af planlagte syv, der bliver færdigt.
19. okt. 2020
Fund af fugleinfluenza i Rusland og Kasakhstan får nu Fødevarestyrelsen til at opfordre danskere til at give styrelsen tip.
16. okt. 2020
I sidste uge udsendte vi link til den årlige medlemsundersøgelse til alle medlemmer, der er registreret i medlemssystemet med en valid mailadresse.
15. okt. 2020
I 2019 blev der i alt indsendt data fra 320 krondyr, heraf 319 hjorte. Det er en fremgang på 19 pct. i forhold til året før. Nu er fagrapporten offentliggjort.

Generalforsamlinger, møder og kurser

Generalforsamling 2019

20191107_194018.jpg

Kl. 18.00 spiste vi en gang stegt flæsk med persillesovs.

Referat for generalforsamling 2019 i Vejle Ådals Jagtforening.

Formanden bød velkommen til 27 fremmødte medlemmer til spisningen, senere kom 1 medlem yderligere til mødet kl. 19.30.

  1. Valg af dirigent, Jens V. Kjellerup blev foreslået og valgt.
  2. Beretning af formanden om foreningens aktiviteter. I februar blev der afholdt 2 rævereguleringsjagter, et i Egtved området og et i Filskov. Deltager antallet var ca. 25 personer hvert sted. Dette var vores første år med samarbejdet med Filskov jagtforening. Til februar vil vi igen arrangere 2 rævereguleringsjagter (Tovholder Kim Jeppesen). 16. maj havde vi bukkepral i Vingsted, vi var vært med rundstykker og kaffe. Journalisten fra Egtved Posten kom og skrev et godt stykke til VAF og lokalavisen.

I riffelafdelingen var sket følgende. 12 havde deltaget i riffel stævnet i Borris, hvor der konkurreres i skydning til dyreskiver på forskellige afstande. 10 havde været til elgmærke skydning i Ørre. 5 var til kvalifikationsskydning i Måde. Vi har afholdt riffelpokalskydning. Vi har i år lejet færre baner i Vingsted pr. gang. Dette har betydet at andre foreninger har været på banen samtidig, og instruktørerne var kommet på ekstra arbejde med hensyn til sikkerheden på banerne.

I flugtskydningsafdelingen var sket følgende. Vi har deltaget med 2 hold i holdskydningen. Vores oldboys hold deltog i kvalifikationsskydningen i Skrydstrup. Vi har afholdt vores årlige pokalskydning.

Antal medlemmer i vores jagtforening er 398.

Efter beretningen talte vi om tiltag til flere aktiviteter mm. Evt. købe vildtkameraer (vedrørende større mårhunde bestande). Tema/foredrag om f.eks. partering af kronhjort. Tema aften om mårhund. Om evt. opstart med hundetræning, der vil nok være et stort behov. Også familieaktiviteter efterspørges.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab af kassereren (Ejnar Askholm). Årets overskud 11.000 kr.
  2. Fastlæggelse af kontingent, der blev vedtaget uændret kontingent.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg Preben Jensen, Bjarne Jensen og Ejnar Askholm (ønsker ej genvalg). Valgt blev Preben Jensen og Bjarne Jensen begge genvalgt, nyvalgt Henning Bisgård og Tom Ødstedgaard. Nu er der i alt 6 i bestyrelsen.
  4. Valg af suppleanter. Første suppleant, nyvalgt Erik Johansen
  5. Valg af revisorer. Gorm Heiwald ønskede ikke genvalg. Klaus G. Jespersen genvalg og nyvalg til Bjarne Engbjerg-Pedersen. Revisor suppleant, Kim Johansen ønskede ikke genvalg. Torben Jørgensen genvalg og nyvalg til Flemming Petersen.
  6. Eventuelt. Tak til vores piger, som fik en erkendtlighed for deres store indsats i klubhuset mm.

En opfordring til alle medlemmer som ikke har deres mobilnummer registreret hos DJF´s hjemmeside, til at blive registreret/opdateret, så vi derigennem kan informere ud via sms kæden.

20191107_194012.jpg

Vi talte om, at vi skulle have nogle på kursus i Vejle kommunes regnskabssystem, som bruges af mange foreninger.

 

Tak til Jens for et godt møde med god ro og orden.

 

 

 

 

Jeppesens Bygs vandrepokaler skulle uddeles for årets flotteste og mindste danske buk. Lars Thomsen fik pokal for den mindste, og Erik Johansen for den flotteste.

 

Mødet sluttede ca. kl. 22.00. Bestyrelsen holdt derefter et kort møde, hvor vi aftalte en bestyrelsesmøde til torsdag 14. november, hvor vi konstituerer os.

 

Referent: JK.

Referat godkendes hermed:

 Preben F. Jensen                                                                              Rune M. Frandsen

 

 

Jakob Kjøngerskov                                                                          Henning Bisgaard

 

 

 Bjarne Jensen                                                                                       Tom Ødstedgaard

 

 

Dirigent Jens V. Kjellerup

 

20191107_194027 (002).jpg

 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/