Kredsskydning i lerduer i Randbøl den 19 juni

Tilmelding til Preben

Lokale arrangementer

DJ
27.06.2022
Temadag for ansatte i Brøndby kommunes ungeindsats havde jagt og natur på programmet. For jagten - og alt det, der følger med - har et stort socialt potentiale.
27.06.2022
Danmarks Jægerforbund deltager naturligvis med egen stand under Landsskuet i Herning, og man ser frem til et rekordstort antal besøgende.
24.06.2022
Den nye bekendtgørelse om jagttider er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2022. Over de kommende to år stoppes jagten på edderfugl i en række EF-fuglebeskyttelsesområder, og jagttiden på canadagås i august udvides i lighed med nug…

Arrangementer der kommer i din forening

Vi kredsskydning i lerduer i Randbøl den 19. juni. Tilmelding til Preben

FM i lerduer  30.-31. juli. Tilmelding til Preben

Finale i holdskydning  6. august. Tilmelding gennem Perben.

Preben har lejet sporting banen i Riis 23. august. Tilmelding til Preben

Fm jagtfelt 17-18 september. Tilmelding til Preben

Nyheder
Feed failed to load, got response code 400
Read timed out after 10 seconds

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/